Commitee

Dr. Pradeep Jain

Dr. Pradeep Jain
Organising Chairman

balvinderthakkarDr. Balvinder Singh Thakkar
Organising Secretary

Dr. Seema Chaudhary
Organising Co-Chairman

kapilDr. Kapil Bansal
Treasurer

mridula1Dr. Mridula Trehan
Scientific Chairperson

Dr. Prabhuraj B. Kambalyal
Scientific Co-Chairman

diviya1

Dr. Divyaroop Rai
Jt. Organising Secretary

SCIENTIFIC TEAM


Dr. Vinay Chugh


Dr. Karamdeep Singh


Dr. Nitin Dungarwal


Dr. Esha Nagpal


Dr. (Maj.) Vishwaroop Nagpal


Dr. Piyush Bolya

PRE /POST CONFERENCE COURSES


Dr. Anirudh Agarwal


Dr. Abhishek Kshetrapal


Dr. Kamal Bajaj


Dr. Harsh Pandey


Dr. Dhruv Yadav

REGISTRATION


Dr. Sachin Ahuja


Dr. Ritu Garg


Dr. Jitendra Bothra


Dr. Saurabh Gandhi

RECEPTION


Dr. Avinash Bishnoi


Dr. Shiva Gupta


Dr. Jaya Singhvi


Dr. Pooja Rathee


Dr. Surbhi Jain


Dr. Shantanu Tela


Dr. Garima Chaudhary

TRADE


Dr. Anshul Mohan


Dr. Kamlesh Garg


Dr. Tarun Gaur


Dr. Neeral Barthunia


Dr. Naveen Chahar

TRANSPORT


Dr. Vikas Gill


Dr. Anuj Lavania


Dr. Shantanu Sharma

ACCOMMODATION


Dr. Vikas Gupta


Dr. Deepesh Agarwal


Dr. Vikas Jharwal

EC & IBO


Dr. Amit Gupta


Dr. Ridam Jain Sharma


Dr. Ulrika Diana Pereira


Dr. Ayush Mathur

FOOD & BEVERAGE


Dr. Vipin Varshney


Dr. Jagat Sharda


Dr. Bhaskar Gupta


Dr. Ramsukh

GIFTS & MEMENTOES


Dr. Vandana Kararia


Dr. Seema Gupta


Dr. Syed Farhan Ali


Dr. Ajay Rajpurohit


Dr. Nidhi Rathore

HOSPITALITY


Dr. Tanmay Sharma


Dr. Naseem Joy Garg


Dr. Yash Pachori


Dr. Sandeep Singh Bhatia

SOUVENIR


Dr. Girdhar Reddy


Dr. Amit Chaudhary


Dr. Naresh Bansal

WEBSITE


Dr. Vaibhav Nepalia


Dr. Jatin Mishra

PRINTING & PUBLICITY


Dr. Arun Ramnani


Dr. Laksh Sharma

SPOUSE ACTIVITY


Dr. Poornima Varshney


Dr. Geeta Verma


Dr. Lavesh Pandey


Dr. Shikha Singh


Dr. Bhakti Ramchandani

STUDENT WELFARE


Dr. Saurabh Chaturvedi


Dr. Vaibhav Pareech


Dr. Mansoor Saifi


Dr. Namit Nagar

TOURS & TRAVELS


Dr. Manu Bansal


Dr. Surendra Lodha


Dr. Vijay Agarwal


Dr. Naresh Khandelwal

CULTURAL / ENTERTAINMENT


Dr. Kuldeep Sharma


Dr. Abhishek Parashar


Dr. Abhilasha Choudhary

VENUE MANAGEMENT


Dr. Mahesh Saharan


Dr. Anurag Mehta


Dr. Balram Chaudhary


Dr. Nishchit Arora

TECHNICAL TEAM


Dr. Chiranjeev Singh


Dr. Bhavesh Kothari


Dr. Divya Jain

AUDIO / VISUAL


Dr. Gaurav Sharma


Dr. Eenal Bhambhri